P e t r    N i k l , *1960,   Vizuální umělec a divadelník  /  Visual artist and dramatist    email: pnikl@tiscali.cz / GSM: +420736603782


| Intro | Chronologie |  Tváře  |  Květy  |  Zvířata  | Kresby  2 |  Ilustrace |  Grafika  |  Loutky  | Foto | Autorské Knihy  | Divadlo  | Film  | Hudba  | ORBIS PICTUS | články |
nekultura |